Mamy doświadczenie w ochronie, znamy specyfikę prowadzenia działań ochronnych na osiedlach mieszkaniowych, apartamentowcach, obiektach biurowych, dużych inwestycjach, parkingach itp. Zapraszamy na rozmowę, jako potencjalny partner w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mienia Państwa klientów.

Zapewniamy, że pracownicy ochrony AVA SECURITY zatrudnieni do ochrony Państwa obiektu będą posiadali odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje. Będą jednolicie umundurowani w czarne oznaczone uniformy dostosowane do warunków pogodowych lub garnitury. Wyposażeni w konieczne i prawnie dozwolone środki ochrony, stosowne do uregulowań zawartych w planie ochrony danego obiektu lub zapisów umowy o świadczenie usługi oraz telefony komórkowe, system własnej radiowej łączności bezprzewodowej na niezależnych częstotliwościach, oświetlenie awaryjne i latarki, apteczki pierwszej pomocy przedmedycznej. Stosujemy wysokie kryteria naboru i doboru pracowników, co pozwala na wyselekcjonowanie osób dysponujących odpowiednim przygotowaniem, wiedzą i predyspozycjami do wykonywania zadań o najwyższym stopniu trudności.

Wszyscy pracownicy ochrony zatrudnieni w AVA SECURITY spełniają wymogi ustawy o ochronie osób i mienia, a ponadto muszą sprostać surowym warunkom jak:

Poprzez cykliczne szkolenia, dążymy do tego, aby cała nasza kadra pracownicza była odpowiednio przeszkolona z zakresu ochrony osób i mienia, aby cechowała ją uczciwość, profesjonalizm oraz uczynność i stanowczość.
Właściwe zorganizowanie działalności ochronnej zależy w znacznym stopniu od fachowej i rzetelnej oceny aktualnego poziomu bezpieczeństwa obiektu.

Nasi specjaliści przed przedłożeniem Państwu szczegółowej oferty, dokonują kompleksowych oględzin obiektu, mających na celu, zaproponowanie jak najlepszej organizacji ochrony, pozwalającej na stworzenie optymalnego systemu bezpieczeństwa i eliminację potencjalnych zagrożeń mających wpływ na poziom bezpieczeństwa obiektu.

Powyższa analiza uwzględnia następujące czynniki:

W oparciu o zaakceptowane przez Państwo nasze wnioski zostaną opracowane i przedstawiane do zatwierdzenia przez Państwa w ciągu trzydziestu dni od podpisania umowy o ochronę:

Zakres Obowiązków Pracowników Ochrony (jako załącznik do umowy) oraz załączniki dotyczące np. ruchu osobowego, ruchu pojazdów, sposobu przechowywania kluczy oraz procedur postępowania w sytuacjach szczególnych (napad, włamanie, podłożenie ładunku wybuchowego, awaria infrastruktury, kradzieże, zniszczenie mienia itp.)

Proponujemy również skuteczne działania uzupełniające, decydujące o efekcie końcowym, czyli praktycznej efektywności ochrony przedmiotowego obiektu.

Ze względów prewencyjnych należy:

W cenie usługi zawarty jest całodobowy nadzór Inspektora Kontroli oraz Patrolu Interwencyjnego, co gwarantuje prawidłową realizację zlecenia, a także natychmiastową reakcję na wszelkie uwagi Zleceniodawcy.

Firma nasza bierze na siebie odpowiedzialność materialną za chronione mienie w ramach przyjętych zobowiązań na zasadzie udowodnionej winy.

AVA SECURITY Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Posiada ubezpieczenie w P.Z.U. S.A
od odpowiedzialności cywilnej kontraktowo – deliktowej

Suma gwarancyjna do wysokości 500.000 PLN

Ze względów bezpieczeństwa, z uwagi na standard chronionych obiektów, AVA SECURITY gwarantuje ochronę wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania i trybu życia chronionych osób oraz technicznych sposobów zabezpieczeń obiektów.

Chcesz nawiązać współpracę? Skontaktuj się z nami

Jesteśmy gotowi w każdej chwili, spotkać się w dogodnym dla Państwa terminie w celu udzielenia dodatkowych informacji. Wierzymy, iż obecność pracowników AVA SECURITY na Państwa obiekcie sprawi, że będzie on naprawdę bezpieczny.

Prezes Zarządu - Sebastian Stefaniak

Biuro – całodobowy
Telefon: (+48) 785-685-000
e-mail: ava@avasecurity.pl

Social Media
Zobacz Facebook AVA Security
Zobacz Facebook Agencja Ochrony

    Formularz kontaktowy