banner
Strona główna O firmie Ochrona fizyczna Zabezpiecznia elektroniczne Cennik KontaktAVA SECURITY Sp. z o.o. Sp. Komandytowa jest grupą spółek połączonych kapitałowo opartych na kapitale wyłącznie POLSKIM. Naszym głównym celem jest profesjonalne podejście do realizacji zadań w zakresie ochrony osób i mienia. Swoje usługi świadczymy
na podstawie Koncesji wydanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W codziennej pracy, wykorzystując naszą wiedzę i zasoby techniczne, stosujemy zasadę indywidualnego podejścia do klientów, traktując każdego klienta w taki sposób, jakby był naszym jedynym i najważniejszym klientem.

W Spółce AVA SECURITY połączyliśmy doświadczenie i procedury, które wypracowaliśmy
w naszej długoletniej pracy z naszą efektywnością i sprawnością działania.

Członkowie Zarządu Spółki AVA SECURITY jak i pozostali kluczowi pracownicy
to doświadczony zespół, który swoje doświadczenie - od 1994r zdobywał poprzez pracę
w firmach specjalizujących się w ochronie osób i mienia, gdzie zajmowali eksponowane stanowiska na szczeblach kierowniczych. W naszej codziennej  pracy utrzymywaliśmy stały kontakt z Zleceniodawcami oraz z  podległymi pracownikami poprzez kontrole ich pracy
na obiektach chronionych. Zdobyte doświadczenie posłużyło nam do stworzenia Nowoczesnej Koncepcji Zarządzania Firmą, polegającej na wyeliminowaniu zbędnej administracji oraz osób pośrednich w kontaktach z Zleceniodawcami i podległymi pracownikami oraz osobista kontrola chronionych obiektów. Pozwoli to nam na skrócenie procesu decyzyjnego w firmie, szybkie reagowanie na wszelkiego rodzaju uwagi i spostrze-żenia klienta oraz elastyczność  w działaniu i dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb.

Rozsądnie zarządzając środkami, jesteśmy w stanie zaoferować usługi po konkurencyj-nych cenach, zapewniając przy tym wysoką jakość oraz bezpieczeństwo świadczonych usług, postępując zgodnie z zasadami etyki oraz poszanowaniem prawa.


INFOLINIA 785 685 000, e-mali: ava@avasecurity.pl